IMiss爱蜜社Vol117SISY思写真套图53PSISY思爱蜜社

IMiss爱蜜社Vol117SISY思写真套图53PSISY思爱蜜社

妙迹蔡侯施,芳名左伯驰。云飞锦绮落,花发缥红披。 第六十一卷

银河南渚帝城隅,帝辇平明出九衢。刻凤蟠螭凌桂邸,光逸偷眠稳,王章泣恨长。孔怀欣共寝,棣萼几含芳。

携琴绕碧沙,摇笔弄青霞。杜若幽庭草,芙蓉曲沼花。半岭通佳气,中峰绕瑞烟。小臣持献寿,长此戴尧天。

氤氲起洞壑,遥裔匝平畴。乍似含龙剑,还疑映蜃楼。广殿轻香发,高台远吹吟。河汾应擢秀,谁肯访山阴。

黄鹤远联翩,从鸾下紫烟。翱翔一万里,来去几千年。穹庐杂种乱金方,武将神兵下玉堂。天子旌旗过细柳,

萧萧度阊阖,习习下庭闱。花蝶自飘舞,兰蕙生光辉。昔吾游箕山,朅来涉颍水。复有许由庙,迢迢白云里。

Leave a Reply